İSG Politikamız

ideatif ® Mimarlık Mühendislik Tic. Ltd. Şti. olarak sağlıklı, emniyetli ve güvenli bir çalışma ortamında çalışmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve işgücünün oluşturulmasına yönelik, sorumluluğumuzun gereği olarak;

 • Tüm ofis ve saha çalışmalarımızda sağlıklı, emniyetli ve güvenli bir çalışma ortama sağlamak,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerekli önlemleri almak, uygulamak ve uygulatmak,
 • Risk değerlendirmeleri yaparak, emniyetli çalışma yöntemleri belirlemek ve kabul edilebilir risk değerlerine ulaşmak,
 • Sağlıklı, güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı için uygun ekipman ve teknolojileri kullanmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının uygulanması ve iyileştirilmesi için üst yönetimimiz dahil olmak üzere tüm ideatif ® Mimarlık Mühendislik Tic. Ltd. Şti. çalışanlarının katılımlarını sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü ideatif ® Mimarlık Mühendislik Tic. Ltd. Şti.’ nin bir kültürü ve yaşam tarzı haline getirmek,
 • İşverenlerimizin belirlediği, çalışmalara özel İSG / SEÇ-G politika, prosedür ve kurallarına uymak,

ideatif ® Mimarlık Mühendislik Tic. Ltd. Şti. tarafından benimsenmiştir.

İSG Politikası kapsamında ideatif ® Mimarlık Mühendislik Tic. Ltd. Şti. yönetimi olarak;

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda ülkemizdeki yasal mevzuata uymayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerimizi güncel tutmak, iyileştirmek ve performansımızı arttırmak için kaynak ayırmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgileri sürekli olarak çalışanlarımızla paylaşmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve saha işlerinde destek aldığımız alt yüklenicilerimizin çalışanlarına yönelik gerekli temel eğitimlerin verilmesini sağlamayı,

taahhüt ederiz.

 

Volkan DAĞDEVİREN

Genel Müdürideatif ® 2013 - Tüm Hakları Saklıdır.